Termeni si conditii

 

 1. PREVEDERI GENERALE

 

Magazinul online disponibil la adresa de internet www.urbanorama.ro este deținut și administrat de societatea Urbanorama Goods SRL., persoană juridică de drept românesc, cu sediul în Bul Ferdinand nr. 121, Sector 2, București, România, tel.: 0724600314, e-mail: hello@urbanorama.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/9498/2021, Cod Unic de Înregistrare 44362746.

Utilizarea Urbanorama.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.

Termenii și Condițiile Urbanora.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează Urbanorama.ro sau încheie Contracte la Distanță.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor Urbanorama.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.

Navigarea în cadrul Urbanorama.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor Urbanorama.ro.

Urbanorama  își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei Urbanorama.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.

Termenii şi Condițiile Urbanorama.ro au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.Urbanorama.ro, dar se pot aplica, după caz, si doar daca exista, şi în ceea ce privește cumpărarea unor Produse din magazinele fizice ale Societății.

Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. Urbanorama  își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului,

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile în Urbanorama.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul Urbanorama.ro exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, Urbanorama va fi răspunzătoare față de Client/Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.

Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică Hello@Urbanorama.ro.

În cazul în care platforma www.Urbanorama.ro este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Urbanorama.ro.

Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor Urbanorama.ro și/sau ai Aplicației, alterarea conținutului platformei www.Urbanorama.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.Urbanorama.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 

 

 1. DEFINIŢII

 

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul Urbanorama.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea Urbanorama.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client

Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează Urbanorama.ro și/sau efectuează o Comandă;

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul Urbanorama.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile Urbanorama.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul Urbanorama.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături

Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al Urbanorama.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Departamentul CS

Departamentul Customer Support (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Urbanorama.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00, iar sâmbăta între orele 09:00 – 14:00, la numărul de telefon 0724600314 şi  la adresa de email contact@Urbanorama.ro;

Urbanorama.ro

Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic www.Urbanorama.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. Urbanorama.ro. este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat atât prin intermediul unui browser web.

Favorite

Secţiune a Contului care permite Clientului să îşi creeze Liste cu Produse pe care doreşte să le monitorizeze în vederea unei eventuale achiziţii;

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Liste

Secţiunea din Favorite în care Clientul poate adăuga Produse pe care doreşte să le urmărească în vederea unei potenţiale achiziţii şi pe care le poate şterge sau adăuga ulterior în Coşul de Cumpărături;

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.Urbanorama.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul mobil listat în cadrul Urbanorama.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului sau Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului;

Rating

Modalitate de exprimare de către Client/Utilizator a gradului de satisfacție al acestuia în raport cu un anumit Produs, fiecare dintre acestea putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele;

 

Termeni şi Condiţii Urbanorama.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul Urbanorama.ro, stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către Urbanorama.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează Urbanorama.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 

 1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL URBANORAMA.RO. COMUNICĂRI COMERCIALE

 

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL URBANORAMA.RO

 

În cadrul Urbanorama.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

utilizarea Coșului de Cumpărături;

plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile Urbanorama.ro;

vizualizarea Conținutului afișat în cadrul Urbanorama.ro;

trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;

crearea Listelor, interacţiunea cu secţiunea Favorite şi utilizarea facilităţii de Rating;

prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare push);

crearea Listei, actualizarea secţiunii Favorite şi interacţiunea cu funcţia Rating.

Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.

Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.

Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul Urbanorama.ro:

să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare;

să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de Urbanorama.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii plasare Comandă;

să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.Urbanorama.ro;

să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile Urbanorama.ro;

să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;

să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;

să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale Urbanorama.ro si realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul Urbanorama.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;

Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul Urbanorama.ro pot fi depuse:

în scris la adresa: Bucureşti, Bd. Ferdinand nr. 121, ap 36, sector 2;

în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: hello@Urbanorama.ro.

Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:

natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;

solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;

datele de contact ale petentului.

Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.

Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator.

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul Urbanorama.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, dupa cum urmează:

prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator; sau

prin contactarea Departamentului CS.

Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urbanorama colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.Urbanorama.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în Urbanorama.ro, disponibilă aici.

Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.Urbanorama.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în Urbanorama.ro, disponibilă aici.

 1. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1.     Plasarea Comenzii

5.1.1   Aspecte generale

Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Produse în următorul mod:

prin accesarea platformei www.Urbanorama.ro;

Produsele achiziționate prin intermediul Urbanorama.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului.

Urbanorama.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, Urbanorama nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

Urbanorama.ro poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

eșuarea / invalidarea Tranzacției;

neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;

date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;

activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.Urbanorama.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;

există suspiciuni rezonabile că respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de Urbanorama.ro (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);

există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.Urbanorama.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.Urbanorama.ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.Urbanorama.ro.

În anumite situații şi pentru motive justificate, Urbanorama își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați prin intermediul poștei electronice, iar Urbanorama va returna suma achitată de Client sau Utilizator, în cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client sau Utilizator.

În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către Urbanorama, ne obligăm să informăm Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Client contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.

Urbanorama îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în Urbanorama.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.

Urbanorama.ro va notifica Clientul/Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.

Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

5.1.2.  Plasarea Comenzii

Disponibilitatea unui Produs va fi afişată în Urbanorama.ro după cum urmează:

“în stoc” – stocul Urbanorama.ro cuprinde mai mult de 3 bucăţi ale Produsului respectiv;

“stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul Urbanorama.ro;

În cadrul Urbanorama.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:

Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;

Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);

Clientul/Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;

Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de Urbanorama.ro în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiile Urbanorama.ro;

în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.

în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.

Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată de Client/Utilizator, va trimite Clientului/Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/Produselor comandate a fost făcută online, mesajul automat va fi trimis Clientului/Utilizatorului numai după ce Urbanorama.ro a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.

În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.

Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant Urbanorama.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

5.1.3   Încheierea Contractului la Distanță

Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.

Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile Urbanorama.ro.

Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de Urbanorama.ro, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

 

 1. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL URBANORAMA.RO. FACTURARE

6.1.     Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul Urbanorama.ro

Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:

6.1.1 Prevederi generale

numerar, în sistem ramburs, plata Preţului fiind efectuată direct la Curier, în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator;

plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, atât în cadrul Urbanorama.ro, aferent Comenzii Clientului/Utilizatorului.

Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul Urbanorama.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”

În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat de Curier. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.

Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Urbanorama şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.Urbanorama.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În cadrul Urbanorama.ro, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este Netopia Payments.

6.2.     Facturare

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Urbanorama.ro în Contul Clientului sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.

Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

 1. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport

7.1.1.  Modalităţi de Transport

 

Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.

Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:

expediere prin curier,

expediere prin curier cu ramburs;

Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă ales de Client/Utilizator.

7.1.2   Costuri de Transport

Prevederi Generale

Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel.

Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile platformei www.Urbanorama.ro la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.

Costurile Livrării

În cazul încheierii Contractului la Distanţă, pentru fiecare Comandă plasată pe Urbanorama.ro se va percepe un cost fix de procesare (cost aferent manipulării și ambalării Produselor în depozitul Urbanorama), un cost de transport.

Livrare prin Curier, pe teritoriul României:

în cazul livrărilor prin intermediul Curierului, Clientul/Utilizatorul va achita costul de procesare si de livrare de 20.00 lei

7.2.     Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

7.2.1   Termene de Livrare

Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier.

Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă (acesta se află în stocul propriu al Urbanorama) și este comunicată în e-mailul de înregistrare comandă.

Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii Contractului la Distanță.

Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra pe perioada Campaniilor Promoţionale desfășurate de către Vânzător, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.Urbanorama.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificari. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea Contractului la Distanţă.

Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 Zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita rezoluţiunea Contractului la Distanţă.

În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Urbanorama va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Urbanorama va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.

7.2.2.  Condiții de Livrare

Clientul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.

Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.

La solicitarea reprezentanților Urbanorama.ro sau ale Curierului, Clientul/Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului/Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Clientul/Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Urbanorama la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator

7.2.3.  Recepția Produselor

Aspecte generale

Clientul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul/Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

 1. GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

8.1.     Garanţia Produselor

Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în Urbanorama.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.

Produsele afișate în cadrul Urbanorama.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.

Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:

Clientul/Utilizatorul a achiziționat Produsul de la Urbanorama.ro;

Clientul/Utilizatorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale Produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;

Clientul/Utilizatorul a păstrat documentul fiscal care atestă achiziționarea Produsului.

Cauze de pierdere a garanției:

inundarea, incendierea, expunerea la soare sau la descărcări electrice a Produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;

distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.

Urbanorama nu oferă garanție comercială pentru Produsele livrate Clienților/Utilizatorilor .

8.2.     Reclamaţii cu privire la Produse

Imaginile Produselor din Urbanorama.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor (i.e. ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).

Vânzătorul este obligat să livreze Clientului/Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:

Corespund descrierii făcute de Vânzator în Urbanorama.ro;

Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.

Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Clientul/Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Clientului/Utilizatorului, sub forma unui voucher.

Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la adresa din Bucureşti, Bd. Ferdinad nr 121, ap 36, sector 2, fie prin email, la adresa hello@Urbanorama.ro. Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Clientul/Utilizatorul le ridică cu privire la Produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă trimiterea Produsului la Depozitul Urbanorama situat în Aleea Scolarilor nr 14, Bl S14, et 5, ap 20, Sect 3, Bucuresti, în vederea examinării acestuia. De asemenea, Urbanorama recomandă Clientului/Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.

Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.

În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:

dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;

dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.

Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului prin intermediul Departamentului CS, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.

În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client/Utilizator sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Clientul/Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.

Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.

 1. CAMPANII PROMOŢIONALE

9.1.     Prevederi generale

Prin intermediul Urbanorama.ro, Societatea oferă Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, utilizarea acestora fiind supusă anumitor regului, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platforma www.Urbanorama.ro.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula.

9.2.     Campaniile Promoționale

9.2.1   Codurile promoționale

 

Codurile promoționale oferite de Urbanorama.ro în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.

Pentru Produsele încadrate în categoria „Excepții”, nu se pot aplica coduri promoționale, acestea fiind achiziționate la prețul afișat pe www.Urbanorama.ro.

Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul Urbanorama.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa hello@Urbanorama.ro, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

Promoțiile pe Urbanorama.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.Urbanorama.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.

Urbanorama.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele Campaniilor Promoționale şi ale concursurilor pe care le organizează pe Urbanorama.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe platforma www.Urbanorama.ro. Beneficiile Campaniilor Promoționale sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe www.Urbanorama.ro, în perioada de valabilitate clar menționată şi în limita stocului disponibil. Urbanorama.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă de promoție.

9.2.2   Vouchere/cupoane/coduri promoționale

Prevederi generale

Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea acționării unui Produs la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.

Taxele de transport şi manipulare se aplică Produsului achiziționat, după caz, daca în Campaniile Promoționale şi regulamente nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher, pentru a fi aplicabil, impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor Produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor Produse, după caz. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare sau alte servicii, cu excepția cazului in care se convine altfel.

Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul Urbanorama.ro

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții Urbanorama.ro, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

Condiții de aplicare

Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte. Urbanorama își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a Clienților/Utilizatorilor.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

Voucherul se aplică numai Produselor/categoriilor de Produse menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.

În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Urbanorama nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple. Clientului/Utilizatorului i se va restitui suma achitată de acesta pentru Produse.

9.2.3   Întreruperea sau Retragerea Campaniei Promoționale

În cazul unei Campanii Promoționale organizate în cadrul Urbanorama.ro, Societatea, în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a retrage Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a Consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma www.Urbanorama.ro, etc.).

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul Campaniei Promoționale respective, în perioada desfășurării acesteia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

9.2.4  Campanii Promoționale cu produs cadou

Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.

În cazul în care există situații de fraudă identificate, Urbanorama își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A URBANORAMA.RO

10.1.   Retragerea din Contractul la Distanţă

10.1.1 Prevederi Generale

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Clientul/Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct în Cont sau prin posta utilizand datele de Contact si prin e-mail la adresa: hello@Urbanorama.ro.

De asemenea, clientul poate utiliza modelul formularului de retragere care poate fi accesat aici, dar acest lucru nu este obligatoriu. Formularul poate fi completat si trimis electronic direct pe site-ul nostru sau il puteti trimite la adresa de e-mail: hello@Urbanorama.ro.

Vânzătorul are obligaţia de a comunica Clientului/Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Clientului/Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare ale Produsului (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client/Utilizator, altul decât cel standard, disponibil în Urbanorama.ro). În situaţia în care Comanda conţine mai multe Produse, dar Clientul/Utilizatorul nu returnează decât unul, Urbanorama nu îi va rambursa acestuia costul de livrare.

Clientul/Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului. Pentru claritate, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Produsului, care variază între 10% şi 60% din valoarea iniţială a Produsului, după caz, conform tabelului de aici.

Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul/Utilizatorul, după cum urmează:

pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

pentru Comenzile achitate în regim ramburs, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Client/Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON. În situaţia în care Comanda este achitată cu cardul Revolut, rambursarea sumei în discuţie se face în contul de card respectiv.

Clientul/Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia, la Depozitul Vânzătorului situat în Aleea Scolarilor nr 14, Bl S14, et 5, ap 20, Sector 3, Bucuresti, în caz contrar Societatea rezervându-şi dreptul de a amâna rambursarea contravalorii Produsului până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Pentru anumite Campanii Promoționale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a stabili un termen diferit de exercitare de către Consumator a dreptului de retragere, însă cu respectarea termenului minim legal de 14 zile prevăzut de Legislaţia Incidentă, termenul specific de exercitare a dreptului de retragere urmând a fi menționat în cadrul fiecărui regulament de Campanie Promoțională, dacă va fi cazul.

10.2    Politica de Retur a Urbanorama.ro

10.2.1 Aspecte generale

Urbanorama oferă retur cu un cost fix afferent transportului pentru Clienții/Utilizatorii care notifică intenția lor de a se retrage din Contractul la Distanţă, în termenul menţionat mai sus la punctul 184, cu excepția unor prevederi exprese contrare menționate în Termeni și Condiții pentru anumite categorii de Produse, după caz.

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur. În urma solicitării primite de la client, Societatea va trimite curierul la adresa indicată de Client/Utilizator pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin aceasta Urbanorama să își asume obligația de a recupera el însuși aceste produse.

10.2.2 Modalități și Termene de Returnare a Produselor

Clientul/Utilizatorul se obligă să notifice Urbanorama.ro intenția sa de a returna Produsele achiziționate, fie prin e-mail la adresa hello@Urbanorama.ro, fie telephonic la numarul 0724600314, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea Produselor. În caz contrar, Urbanorama.ro poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate Urbanorama.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

data expedierii coletului;

numărul Comenzii;

suma de returnat;

adresa de unde Curierul urmează să preia coletul de retur;

datele contului bancar.

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a Clientului/Utilizatorului, Urbanorama efectuează o solicitare la Curier și îl trimite la adresa indicată de către Client/Utilizator, în vederea ridicării coletului ce urmează a fi returnat.

10.2.3 Condiții de returnare a produselor

Prevederi generale

În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv

Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Client/Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul CS).

Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat. Condițiile Campaniilor Promoționale efectuate de către Urbanorama.ro sunt prezentate în cadrul secţiunii 9 din Termenii și Condițiile Urbanorama.ro. În ipoteza în care Produsul cadou nu este returnat, valoarea returului va fi diminuată în mod corespunzător cu valoarea produsului cadou.

Condiții generale

Clientul/Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului în care Clientul/Utilizatorul a solicitat să fie efectuată livrarea.

În acest sens, Clientul/Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită Urbanorama.ro cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier în care Clientul/Utilizatorul a solicitat ca acesta să îi fie livrat. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea nici un efect juridic.

Toate produsele pe care Clientul/Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.

Urbanorama.ro nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;

au ambalajul deteriorat sau incomplet;

au urme de uzură sau folosire excesivă;

au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;

nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;

Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Clientului/Utilizatorul;

îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

 1. Termeni şi condiţii privind returul
 2. Urbanorama.ro va accepta ca retur produsele care:
 3. a) sunt în ambalajul original (nedesfacut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului;
 4. b) nu sunt in ambalajul original (in aceasta categorie sunt incluse si produsele care sunt returnate în ambalajul original, dar acesta este deschis) şi prezintă doar semne în urma manevrării, necesare pentru a stabili natura, caracteristicile şi funcţionalitatea produselor atunci când acestea au fost despachetate şi asamblate. Clientul are astfel posibilitatea de a vedea şi testa bunurile acasă, fără a le folosi.

2.Urbanorama.ro va rambursa contravaloarea bunurilor menţionate anterior, în următorul mod:

 1. a) În cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în ambalajul original, aşa cum este prevăzut în secţiunea II.1.a. de mai sus, returul se poate face în interval de 30 zile de la data la care bunurile au fost achizitionate, livrate sau ridicate.
 2. b) în cazul produselor la care se face referire în secţiunea II.1.b. de mai sus:
 3. returul se poate face în termen de 14 zile de la data la care produsele au fost achiziţionate, livrate sau ridicate.
 4. returul se poate face în termen de maxim 30 de zile zile de la data la care bunurile au fost achiziţionate, livrate sau ridicate.

Urbanorama.ro îşi rezervă dreptul de a nu rambursa contravaloarea bunurilor care nu respecta prevederile secţiunii

II.1.b (produsele sunt murdare, deteriorate, zgâriate, ciobite, prezintă semne de spălare sau alte daune). Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Cu toate acestea, dacă se ia decizia de a accepta returul acestor produse, Urbanorama.ro îşi rezervă dreptul de a reduce suma rambursată, într-o manieră care să reflecte reducerea valorii produselor. Valoarea rambursată va fi stabilită in functie de perioada de timp în care produsul returnat a fost folosit, precum si de uzura produsului. Valoarea rambursului va scădea cu cât produsul a fost folosit pentru o perioadă mai indelungata iar semnele uzurii produsului sunt evidente, astfel valoarea rambursului este cea mai mica.

10.2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Client/Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

 

Pentru retururile acceptate integral de către Urbanorama.ro, Clientului/Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Urbanorama.ro este informat de către Client/Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate, precum şi costul transportului achitat inițial/la retur. Exceptie fac comenzile realizate in baza unui voucher, pentru care utilizatorul va primi un alt cod de reducere cu aceeasi valoare. In cazul care valoarea comenzii clientului a depasit valoarea voucherului, clientului ii va fi returnata diferenta.

Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:

pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

pentru Comenzile achitate /prin ramburs/ Card bancar, prin virament bancar.

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Urbanorama.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele şi sigla Urbanorama.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a Urbanorama.ro.

Urbanorama poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.Urbanorama.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.Urbanorama.ro.

 1. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Urbanorama nu garantează că platforma www.Urbanorama.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de Urbanorama.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.Urbanorama.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Urbanorama.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.Urbanorama.ro. Urbanorama nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor prezentate pe platforma www.Urbanorama.ro, acestea fiind puse la dispoziția Urbanorama de către furnizori.

Informațiile incluse în Urbanorama.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu Produsă credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa hello@Urbanorama.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

Societatea, în calitate de organizator al Campaniilor Promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile codului sau utilizările neautorizate ale voucherului Campaniei Promoționale în cauză, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate şi își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în Campania Promoțională respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Urbanorama.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Urbanorama nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor Urbanorama.ro.

Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.Urbanorama.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.Urbanorama.ro.

În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

 1. FORŢA MAJORĂ

Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

14.1.  Legea aplicabilă

Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

14.2.   Soluționarea Disputelor

Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 1. DISPOZIŢII FINALE

15.1.   Aspecte generale

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor Urbanorama.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor Urbanorama.ro. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor Urbanorama.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Prevederile Termenilor şi Condițiilor Urbanorama.ro se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.

15.2    Dispoziţii pentru Clienţii/Utilizatorii Persoane Juridice

Prezentul punct din Termenii şi Condiţiile Urbanorama.ro şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții/Utilizatorii scare nu au calitatea de Consumator.

Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul la Distanţă încheiat cu un Client/Utilizator nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul la Distanţă în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului/Utilizatorului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.

În cazul Clienţilor/Utilizatorilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client/Utilizator sau a prevederilor din Contractul la Distanţă.

În momentul predării de către Vânzător a Produsului către Curier, Clientul/Utilizatorul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul, precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client/Utilizator sau pentru întârzierile datorate transportului.

Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții săi nu sunt răspunzători față de Client/Utilizator, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel de daune, directe sau indirecte, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.

În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Clientul/Utilizatorul nonconsumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

Toate litigiile apărute între Vânzător şi Clientul/Utilizatorul nonconsumator vor fi supuse unei instanţe judecătoreşti competente.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Niciun produs în coș.